Att köpa valp från Kennel Dagsljus

 

 
Jag tillämpar fri prövningsrätt, detta innebär att jag förbehåller mig rätten att själv välja vem/vilka som får köpa valp från mig, utan att behöva ursäkta / förklara mig.


I apply restriction of free competition, which means that I reserve the right to choose who/whom may buy a puppy from me, without having to excuse / explain myself.


Priset på valparna är 18 000 SEK from 2022-11-01.

Jag säljer aldrig hundar på avbetalning. 

Vill om möjligt träffa valpköparen innan eventuell försäljning. 

Skriver alltid köpeavtal som SKK tilhandahåller. 

Livslång support när det gäller hjälp och goda råd.


Valparna är vid leverans minst 10 veckor gamla.

Veterinärbesiktigade.

Chipmärkta.

Vaccinerade med DHPPI.

Ögonlysta för RD.
Avmaskade minst 3 gånger.

Doldafelförsäkrade i Sveland.